USUWANIE BLIZNBlizna, to tkanka łączna, powstająca w procesie gojenia, która zastępuje tkankę uszkodzoną przez uraz lub chorobę. Tworzenie blizny jest częścią normalnego procesu gojenia się rany, w którym uszkodzona skóra właściwa zostaje zastąpiona nową, dobrze unaczynioną tkanką, z licznymi najpierw ułożonymi przypadkowo, potem już w sposób uporządkowany włóknami kolagenu. Blizna powstaje w miejscu zranienia lub innego uszkodzenia skóry.

Czynniki wpływające na wygląd blizny:
– długość,
– krwawienie,
– ucisk,
– przebieg gojenia,
– wiek (lepsze gojenie u dzieci),
– wykonanie cięć w liniach minimalnego napięcia skóry,
– kształt blizny,
– ilość i rodzaj szwów,
– lokalizacja (broda, mostek, ramię, górna część pleców to obszary zwiększonego ryzyka).

Większość blizn nie wymaga specjalistycznego leczenia i goi się bez żadnej interwencji, wskutek czego dochodzi do jej naturalnego usuwania. Istnieją jednak blizny nieprawidłowe, twarde, czerwone, zgrubiałe, znacznie wykraczające poza obszar pierwotnego kształtu i rozmiaru rany. Stanowią one problem nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny, mogą bowiem powodować przykurcze, wywoływać ból i swędzenie.

Leczenie blizn:
– peeling chemiczny,
– mezoterapia,
– laseroterapia.