FIZJOTERAPIA

TERAPIA MANUALNA

Forma terapii zaburzeń narządu ruchu. Jest często błędnie utożsamiana z kręgarstwem, które w przeciwieństwie do terapii manualnej nie posiada żadnych podstaw w źródłach wiedzy medycznej. Należy do dziedziny fizjoterapii i jest poparta badaniami naukowymi.

Terapia manualna polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych i kręgosłupa. Pierwszą częścią badania jest zazwyczaj dokładny wywiad. Następnie dokonuje się badania jakości ruchu, jego zakresów, biomechaniki oraz innych czynników (np. bolesności).

Podczas terapii za pomocą specjalnych technik mobilizacji lub manipulacji i pracy na tkankach miękkich przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów (odblokowanie stawów), co prowadzi do zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości, ustąpienia stanów zapalnych. W Polsce szkolenia z terapii manualnej odbywają się jako szkolenia podyplomowe dla fizjoterapeutów oraz lekarzy.

TERAPIA MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWA / TKANEK MIĘKKICH / PUNKTÓW SPUSTOWYCH

Współczesne metody diagnozowania i leczenia zaburzeń tkanek miękkich polegają na wykorzystaniu szeregu wysublimowanych technik. Rozumiemy przez to zbiór metod, w których wykorzystuje się zabiegi energizacji mięśni, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, techniki aktywnego rozluźniania, terapię punktów spustowych, oraz ocenia się zaburzenia dysbalansu mięśniowo-powięziowego pacjenta, w celu likwidowania zaburzeń w obrębie tkanek miękkich i przywrócenia równowagi mięśniowo-powięziowej ciała. Techniki mięśniowo-powięziowe wykorzystują zjawisko rozluźniania powięzi i przekraczania bariery tkankowej, usuwając wzmożone napięcie dążą do prawidłowego, pełnego zakresu ruchomości. Taki sposób pracy z pacjentem jest bardzo efektywny zarówno jako forma diagnozy, jak i terapii i jest bardzo dobrze tolerowany przez pacjenta.

Wykorzystując informacje zwrotne w komunikacji z pacjentem, terapeuta może znaleźć i efektywnie leczyc wzmożone napięcie i ograniczenie tkankowe, którego nie da się leczyć w inny sposób. Techniki mięśniowo-powięziowego rozluźniania są bezpieczne i nie doprowadzają do nadmiernego rozciągnięcia mięśni. Terapia może być zastosowana jako krótko i długoterminowa oraz w ostrych, jak i przewlekłych stanach zapalnych.

TERAPIA POWIĘZIOWA

Celem każdej interwencji jest anatomiczna korekcja powięzi. Jeżeli powięź zostaje skorygowana, można liczyć na natychmiastową poprawę wytrzymałości, ruchomości i/lub na redukcje bólu. Z reguły nie ma długotrwałych czasów rekonwalescencji zatem szybki powrót do aktywności fizycznej jest możliwy.

Metoda ta znajduje zastosowanie przy:

 • ostrych bólach spowodowanych przez skręcenia i zwichnięcia stawów
 • urazy sportowe np. naciągnięcia więzadeł, stłuczenia, naderwania włókna mięśniowego, etc
 • bólach pleców, krzyża, ramion i karku
 • ograniczeniach ruchomości
 • objawach takich jak odrętwiałość lub mrowienie oraz słabość/osłabienie lub niestabilność
 • pewnych objawach, które zazwyczaj są przydzielane schorzeniom internistycznym
METODA PNF

PNF Metoda PNF z ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, jest znaną i uznaną na świecie koncepcją stosowaną w terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego. Jest to kompleksowa terapia oparta o wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii.

Celem metody PNF jest:

 • ponowna nauka (reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, która została utracona bądź zaburzona w wyniku choroby lub urazu
 • holistyczne czyli całościowe, podejście do pacjenta – globalne spojrzenie na pacjenta a nie na uszkodzoną strukturę
 • uwzględnienie możliwości i potencjał pacjenta. Koncepcja PNF zakłada iż każdy człowiek posiada nienaruszony potencjał – wzmacniamy i wykorzystujemy to co pacjent może wykonać na poziomie nie tylko fizycznym ale i umysłowym. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest pobudzenie, mobilizacja i pełne wykorzystanie rezerw czynnościowych tkwiących w organizmie, motywujących do dalszego działania
 • bezbolesna i przyjazna dla pacjenta praca
 • proces rehabilitacji odbywa się na poziomie czynnościowym, strukturalnym i społecznym
KINESIOTAPING

Terapia Kinesiology Taping to sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu. Pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych. Adresatem terapii może być każda osoba, u której testy wskazują na możliwość redukcji objawów. Testy dają ocenę ogólnego funkcjonowania (zaburzeń prawidłowego funkcjonowania) organizmu oraz informacje jakie obszary są zaburzone i związane z istniejącymi objawami.

MASAŻ LECZNICZY KRĘGOSŁUPA

Masaż leczniczy kręgosłupa i pleców obejmuje masaż mięśni pleców, masaż mięśni karku i mięśni szyi. Masaż kręgosłupa powoduje rozluźnienie mięśni przykręgosłupowych i przywrócenie ich prawidłowego napięcia, dzięki czemu utrzymują kręgosłup w prawidłowej pozycji i zapobiegają jego skrzywieniom. Wykonywany może być tylko przez dyplomowanych fizjoterapeutów.

ELEKTROTERAPIA

Elektroterapia (inaczej elektrolecznictwo) – dziedzina fizykoterapii (lecznictwa fizykalnego) zajmująca się leczeniem objawowym schorzeń m.in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych, w którym wykorzystuje się do leczenia prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. Celem elektroterapii jest złagodzenie bólu i poprawienie ukrwienia stymulowanej tkanki. Przyspiesza wchłanianie obrzęków i wysięków śródstawowych.

Zabiegi wchodzące w skład elektroterapii:

 • galwanizacja – zabieg elektroleczniczy polegający na przepływie przez część organizmu prądu stałego, wykorzystywany przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie w leczeniu nerwobóli, chorób zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa, porażeń wiotkich oraz zaburzeń krążenia obwodowego
 • jonoforeza – zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek siłami pola elektrycznego jonów działających leczniczo. Działanie lecznicze jontoforezy to między innymi rozmiękczanie blizn, przeciwzapalne, odczulające, pobudzające naczynia krwionośne, znieczulające, rozszerzające i zwężające naczynia, bakteriostatyczne
 • prądy diadynamiczne DD – (zwane inaczej prądami Bernarda) wykazują one silnie działanie przeciwbólowe i przekrwienne
 • prądy interferencyjne – (prądy Nemeca) to prądy średniej częstotliwości modulowane w amplitudzie z małą częstotliwością. Prądy interferencyjne, których częstotliwość zmienia się rytmicznie działają na skurcze mięśni szkieletowych, pobudzają mięśnie do skurczu (usprawnia krążenie obwodowe), wywołują efekt przeciwbólowy, usprawniają procesy odżywcze tkanek i metabolizm (przemiany materii)
 • elektrostymulacja mięśni – wykorzystywany jest tu prąd stały impulsowy (płynący z przerwami). Elektrody umieszcza się na skórze w miejscach zwanych punktami elektromotorycznymi. Celem zabiegu jest pobudzenie mięśni do skurczu (mięśnie kurczą się i odpoczywają w rytm płynącego z przerwami prądu). Wykonuje się elektrostymulację mięśni porażonych (z uszkodzonymi nerwami doprowadzającymi impulsy) jako substytut naturalnych pobudzeń oraz zdrowych w celu wzmocnienia ich lub poprawy krążenia obwodowego
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA

Są to zabiegi pozwalające na miejscowe schłodzenie ciała pacjenta przez kontakt ze strumieniem zimnej pary azotu lub dwutlenku węgla o temperaturze ok. -150*C do -80*C. Nawiew parami ciekłego azotu uśmierza ból, zmniejsza napięcie mięśniowe, obrzęki oraz procesy zapalne.

Zabieg stosuje się m.in. w schorzeniach reumatycznych, urazach narządu ruchu, dyskopatiach, zmianach zwyrodnieniowych.

LASEROTERAPIA

Jest to leczenie promieniami lasera, które doprowadzają energię o podwyższonym natężeniu do tkanek położonych głębiej. Promienie docierają do tkanek położonych aż do kilku centymetrów od powierzchni skóry. Laser stosuje się od ok. 20 lat, obecnie praktycznie we wszystkich dziedzinach medycyny. Daje działanie bodźcowe a nie wytwarzane ciepło.

Działanie:

 • przeciwzapalne
 • przeciwbólowe
 • przeciwobrzękowe
 • rozkurczowe
 • przeciwkrwotoczne
 • pobudzanie przemiany materii
 • wpływanie na procesy hormonalne
 • immunologiczne
 • przyśpieszające regenerację nerwów
MAGNETOTERAPIA

Magnetoterapia to skuteczna metoda leczenia pulsującym polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Jej prekursorem był James Maxwell, który ponad sto lat temu uzyskał patent na lecznicze wykorzystywanie impulsowego pola magnetycznego.

Wskazania:

 • urazy: kontuzje, zwichnięcia, złamania, bóle i urazy mięśni, choroby zwyrodnieniowe stawów, etc.
 • choroby reumatyczne: zwyrodnienia, stany zapalne (ostre i chroniczne), osteoporoza, etc.
 • stany pooperacyjne: operacja przepukliny, operacje mięśni i ścięgien, przyspieszanie gojenia, poparzenia
 • choroby naczyniowe i serca
 • choroby centralnego i obwodowego systemu nerwowego: neuralgia, niedowład, etc.
 • choroby górnych i dolnych dróg oddechowych: zapalenie zatok, zapalenie ucha, zapalenie oskrzeli, astma
 • stany psychosomatyczne: nieżyt żołądka, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, zespół nadpobudliwego jelita, wrzodziejące zapalenie okrężnicy hamujące układ współczulny
 • problem geriatryczne: bezsenność, zmęczenie, problemy klimakteryczne, zapalenie gruczołu krokowego
ULTRADŹWIĘKI

Wywołuje reakcję miejscową i ogólnoustrojową. Ma działanie cieplne, mechaniczne i fizykochemiczne. Działanie ogólne na organizm to wypadkowa tych trzech działań. Podczas zabiegu wykorzystuje się drgania mechaniczne o częstotliwości 800-24000 kHz. Zjawiska występujące w tkankach ludzkich poddanych działaniu ultradźwięków są bardzo różne w zależności od miejsca ich stosowania.

Zabiegi z zastosowaniem ultradźwięków mają działanie:

 • przeciwbólowe
 • zmniejszające napięcie mięśniowe
 • rozszerzające naczynia krwionośne
 • hamujące procesy zapalne
 • likwidujące tzw. ostrogi piętowe
 • powodujące powstawanie związków aktywnych biologicznie
 • wpływające na enzymy ustrojowe
 • hamujące układ współczulny
 • przyśpieszające wchłanianie tkankowe
 • wyzwalające substancje histaminopodobne

CENNIK

Terapia manualna
W cenie ewentualny kinesiotaping (terapeuta decyduje o celowości stosowania)
120 zł/godz.
Kinesiotaping
(poza terapią)
40 zł
Fizykoterapia
25 zł
Pakiet 10 zabiegów fizykoterapii
200 zł